Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Ruska 47/48a lok. 6
50- 079 Wrocław

Sekretariat

tel. 71 342 27 74

Dział księgowości / kadr

tel. 71 335-70-02 (04)

Dział marketingu

tel. 71 342 27 74

e-mail: marketing@roe.pl